תג: apple

8 במאי, 2016,

0 תגובות

אפל הפסידה את סימן המסחר iPhone בסין

אפל הפסידה את סימן המסחר iPhone בסין

לאחר מאבק ארוך הן ברשם סימני המסחר והן בבתי המשפט בסין, נקבע, כי לאפל אין זכויות בלעדיות בסימן iPhone.

17 בפברואר, 2016,

0 תגובות

הליך תחרות בין בקשות לסימני מסחר

הליך תחרות בין בקשות לסימני מסחר
חברת Apple וחברת Xiaomi Singapore Pte הגישו בקשות לרישום סימניהן. הבקשות נדונו בהליך בקשות מתחרות, ברשות סימני המסחר, בפני ז'קלין ברכה, פוסקת בקניין רוחני וסגנית רשם הפטנטים. ביום 26.1.2016 ניתנה ההחלטה בתיק.
 
העובדות: חברת Apple ביקשה לרשום את הסימנים IPAD AIR ו-IPAD MINI בסוג 9. חברת Xiaomi Singapore Pte ביקשה לרשום את הסימן MI PAD בסוג 9 ובסוג 38.
 
מחלקת סימני המסחר סברה כי הסימנים דומים עד כדי להטעות ועל כן הפעילה בין המבקשות הליך תחרות בהתאם לסעיף 29 לפקודת סימני המסחר. כמו-כן סברה הבוחנת הנכבדה כי סימנה של Xiaomi  דומה עד כדי להטעות אף לסימנים הרשומים IPAD של Apple.
 
תוצאות ההליך: נפסק כי יש להמשיך בבחינת בקשותיה של Apple (בקשות 261449 ו-261500) ולדחות את בקשתה של Xiaomi. לאור הדמיון הרב בין סימני הצדדים ובין מוצריהם לא ניתן לאשר בנסיבות אלה רישום מקביל של הסימנים בהתאם לסעיף 30 לפקודה. 
בנוסף נפסק כי Xiaomi תישא בהוצאות Apple ובשכר טרחת עורך דינה בהליך זה בסך כולל של 6,000 ₪.
 
נקודות מרכזיות שנדונו בהליך:
 

בחינת הדמיון בין הסימנים

בבחינת הדמיון בין הסימנים תיעשה ההשוואה בין הסימנים בכללותם, אף אם קיימים רכיבים מתארים בסימנים שהרי הצרכן אינו מבצע פירוק של הסימן מולו הוא ניצב. המבקשת 2 פירקה את סימניה של המבקשת 1 לרכיביהם והגיעה למסקנה כי כל הרכיבים הינם מתארים. סגנית הרשם דחתה טענה זו, במיוחד לאור העובדה שהסימן IPAD שהינו רכיב בסימנים הנדונים נרשם כסימן מסחר בישראל ועל כן ניתן לקבוע כי נרשם לאחר שהוכח לכאורה אופיו המבחין (האינהרנטי או הנרכש).
 
אשר לטענת המבקשת 2 כי הרכיב "MI" הינו רכיב מבדל דיו בשל משמעותו בשפה הסינית, לא סברה סגנית הרשם כי משמעות זו ידועה לציבור הצרכנים בישראל, אשר אינם דוברים את השפה ועבורם רכיב זה הינו חסר משמעות. 
גם הסמיכות בין האות "I" ברכיב "MI" לבין המלה "PAD" בסימנה של המבקשת 2 לא משפיעה גם היא על הדמיון החזותי בין הסימנים.
 
המבקשת 1 הצביעה על הדמיון הרב בין חוזי המוצרים המתחרים אשר עלול להשליך גם על מידת ההטעיה של הצרכנים. נפסק כי הצבת המוצרים זה לצד זה, מצביעה כי עיצוב המוצרים דומה עד כדי זהות. גם אם לא הובהר האם הדמיון נובע מבחירה מכוונת של היצרניות או שמא מן הדרישות הפונקציונליות של המוצרים, הוא עלול להעצים את החשש להטעיה. 
 
הצדדים אינם חלוקים באשר לזהות בין הטובין, צינורות השיווק וקהלי הלקוחות. 
 
אין מחלוקת בין הצדדים כי הטובין בגינם הוגשו הבקשות הינם זהים (לעניין סוג 9) או טובין מאותו הגדר (לעניין סוג 38). 
 
לפיכך נפסק כי קביעת מחלקת סימני המסחר כי הסימנים דומים עד כדי להטעות בדין יסודה.
 

הליך תחרות בין בקשות לסימני מסחר

סעיף 29 לפקודה קובע את סמכות הרשם להכריע בין בקשות מתחרות לרישום סימני מסחר זהים או דומים עד כדי להטעות, לגבי אותם טובין או טובין מאותו הגדר. 
 
ההכרעה למי תינתן הבכורה מבין הסימנים המתחרים מותווית מהפעלתם של שלושה מבחנים, הלא הם מועד הגשת הבקשות לרישום הסימנים המתחרים, תום הלב בבחירת הסימנים ובשימוש בהם והיקף ומשך השימוש בסימנים. 
 
המבקשת 1 הגישה את הבקשות לרישום סימניה כחצי שנה לפני הגשת הבקשה המתחרה בידי המבקשת 2. המבקשת 1 הציגה ראיות לעניין שימוש בסימנים, כפי שפורט לעיל וכן חומרים שיווקיים בישראל המעידים על כך שהמוצרים הנושאים את הסימנים מוצגים למכירה בישראל משנת 2013. ביקורות אודות המוצרים התפרסמו בעיתונות בשנת 2014.  המבקשת 2 לא הציגה נתונים לעניין מכירות בישראל או בעולם והסתפקה בפרסומים כלליים אודותיה הנוגעים בעיקר לטלפונים חכמים ניידים שאינם נושאים את הסימן המבוקש.
סימניה של המבקשת 1 הינם חלק ממשפחה של סימנים הקשורים לסימן הרשום IPAD ואף לסימנים נוספים הכוללים את הרכיב AIR"", כגון "MACBOOK AIR" (סימן מסחר רשום 205766). מכאן שלא יכול להיות ספק שהבחירה בסימניה נעשתה בתום לב. 
 
המבקשת 2 הצביעה על המשמעות של הרכיב "MI" בסימנה ועל כך שהרכיב רשום כסימן מסחר (מעוצב) במספר רב של מדינות, לרבות בישראל (סימן מסחר רשום 258985). הסימן נרשם, בין היתר, בסוגים 9 ו-38, ללא התנגדויות. העיצוב מקנה לסימן אופי מבחין וכי ייתכן כי לו הייתה המבקשת 2 מגישה את הסימן המבוקש כמעוצב, היה ממוגר החשש להטעיה בין הסימנים. על כן לא ניתן לקבוע כי בחירת הסימן נעשתה על ידי המבקשת 2 בחוסר תום לב. עם זאת, המבקשת 2 בחרה שלא להגיש ראיות גם לעניין זה וסיבותיה עמה. 
 
על כן נפסק כי ממכלול השיקולים שצוינו לעיל, עולה כי יש להמשיך בבחינת בקשותיה של המבקשת 1  (בקשות 261449 ו-261500) ולדחות את בקשתה של המבקשת 2. 

19 באפריל, 2015,

0 תגובות

סימן מסחר על צורת המוצר אייפון 4

סימן מסחר על צורת המוצר אייפון 4
בקשה לרישום סימן מסחר שהוגשה על ידי חברת Apple . הבקשה נדונה ברשות הפטנטים, בפני ז'קלין ברכה, פוסקת בקניין רוחני וסגנית רשם הפטנטים. ביום 19.3.2015 ניתנה ההחלטה בתיק.
 
העובדות: בקשה לרישום סימן מסחר דו ממדי על המראה של אייפון 4 בסוג 9. בוחן מחלקת סימני מסחר השיב כי הסימן המבוקש איננו כשיר לרישום לאור הוראות סעיף 8(א) לפקודת סימני מסחר כיוון שאינו מיועד לשמש לסימון סחורות, אלא הוא דמות הסחורה עצמה. לכך השיבה המבקשת כי המוצר זכה להכרה ולהוקרה בקרב קהל צרכנים בארץ ובעולם, וכן מזוהה עם המבקשת באופן בלעדי. לטענת המבקשת, הסימן נרשם במדינות רבות וביניהן אוסטרליה, ארה"ב, אוקראינה, טורקיה, שוויץ, יפן, צרפת, האיחוד האירופי והונג קונג. באותו מכתב ביקשה המבקשת לבסס רישומו של הסימן המבוקש על סעיף 16 לפקודה ונוכח סימן המסחר הרשום מס' 3,470,983 בארה"ב.
 
תוצאות ההליך: הבקשה לרישום סימן מסחר נדחית.
 
נקודות מרכזיות שנדונו בהליך:
 

4 במרץ, 2015,

1 תגובות

הפסד לאפל: תשלם 533 מיליון דולר על הפרת שלשה פטנטים

הפסד לאפל: תשלם 533 מיליון דולר על הפרת שלשה פטנטים
תביעת הפטנטים של חברת סמארטפלאש (Smartflash) נגד אפל הגיעה לשלב ההכרעה: ביום 24.2.2015 הורה חבר המושבעים בבית המשפט הפדראלי בטקסס כי על חברת אפל לשלם לסמארטפלאש  סך של 532.9 מיליון דולר (מסך של 852 מיליון דולר שנתבעו), כפיצויים על הפרות של שלושה פטנטים.
 
בפרסומים בעיתונות (computerworld.com, calcalist.co.il) נטען כי המדובר בטרול, חברה מטקסס, שלא מייצרת או מפתחת שום מוצר ושכל הכנסותיה מתקבלות מהגשת תביעות פטנטים נגד חברות שכן מייצרות מוצרים.
 
למחרת פסק הדין, אפל הגישה ערעור ואילו סמארטפלאש הגישה תביעה נוספת כנגד אפל ביחס להפרות בארבעה פטנטים נוספים, הפעם בגין שימוש לא מורשה בטכנולוגיה שלה במכשירי אפל החדשים שלא נכללו בתביעה הקודמת (אייפון 6 ואייפד אייר 2).
 
יוער כי סמארטפלאש מנהלת תביעות נוספות באותו עניין למול HTC, גוגל, אמזון ו-סמסונג, תביעות שעדיין תלויות ועומדות, נראה כי לפסק דין זה תהיה השפעה מכרעת על אותם הליכים. 
 

8 במאי, 2014,

0 תגובות

אפל נגד סמסונג – מאבקי הפטנטים ממשיכים

אפל נגד סמסונג – מאבקי הפטנטים ממשיכים
הסאגה המתמשכת במלחמת הפטנטים בין שתי ענקיות אפל וסמסונג מגיעה לשלב חדש ואולי אף לנקודת מפנה מפתיעה. אפל זכתה במשפט פטנטים נוסף נגד הענקית הקוריאנית אבל סכום הפיצוי שנפסק לטובתה נמוך משמעותית ביחס לסכום שדרשה אפל.
 
אי שם בשנת בשנת 2007, אפל הציגה את האייפון הראשון. האיפון היה כה חדשני שהוא תפס את המתחרים בשוק הסמארטפונים אובדי עצות עם המכנסיים למטה. לעומת הסמארטפונים שהיו נפוצים בשוק אשר הציגו באותה תקופה ממשקי משתמש מסובכים המבוססים על מקלדות מיניאטוריות בלתי נוחות, האייפון היה מוצר פורץ דרך אשר הציג ממשק משתמש חדשני המבוסס על מסך מגע מתוחכם. 
 
באותו אירוע השקה בשנת 2007, סטיב ג'ובס המנוח הציג את המסך החדשני של האייפון הראשון והילל רבות בשבחו. באותה הזדמנות הוא גם זרק איום מרומז למתחריו אשר כיום, רלוונטי יותר מתמיד: 
 
"It's super smart, you can do multi finger gestures on it…And boy have we patented it"
 
מאז אותו אירוע השקה רחוק משנת 2007 עברו הרבה מים בירקון וגם המעמד הבלתי מעורער של אפל נתערער לו. מאז, יצרנים מתחרים באפל אימצו בשמחה את העיצוב הכללי של האייפון ואף את הרעיונות השונים העומדים בבסיס ממשק המשתמש החדשני של האייפון – רעיונות המוגנים בפטנטים שונים.
 
זהו כבר לא סוד שאפל נלחמת ומפסידה בקרב קשה ומתיש מול יצרני סמארטפונים אחרים ובמיוחד מול סמסונג – הענקית הקוריאנית. עם סדרת הגלאקסי שלה, סמסונג הולכת ומנצחת את אפל והאייפון. כך, ברבעון הראשון של השנה הנוכחית, סמסונג דיווחה על כ- 85 מיליון מסירות של סמארטפונים ללקוחות לעומת, מספר נמוך משמעותית של 43.7 מסירות לאפל.
 
אפל מצידה, לא ריכזה את המערכה בתחומי העולם המסחרי אלא פתחה במלחמת פטנטים עולמית נגד סמסונג אשר לא נשארה חייבת ובד בבד, הגישה נגד אפל תביעות על הפרת פטנטים ברחבי העולם.
 
אפל צברה בעיקר ניצחונות ואילו סמסונג צברה בעיקר הפסדים במערכה המשפטית המתמשכת על כס המלכות העולמי בשוק הסמארטפונים. כך למשל, ניתנו לזכות אפל מספר רב של פסקי דין וצווי מניעה נגד סמסונג ובמיוחד בחודש מרץ 2014, כאשר אפל קיבלה לידיה פסק דין בשווי 929 מיליון דולר נגד סמסונג.
 
המאבק המשפטי בין שתי ענקיות הטכנולוגיה הגיע לשיא חדש לפני מספר ימים כאשר בהליך משפטי שהתנהל בבית משפט מחוזי במדינת קליפורניה שבארצות הברית, חבר המושבעים הוציא תחת ידיו פסק דין אשר נתן ניצחון נוסף לאפל, אומנם קטן יותר מהניצחון הקודם.
 
במסגרת ההליך האחרון בין הניצים, אפל הגישה תביעה בסך 2 מיליארד דולר נגד סמסונג בגין הפרה של 5 פטנטים העוסקים בעיקר סביב ממשק המשתמש של האייפון. סמסונג מצידה לא נותרה חייבת והגישה תביעה שכנגד בגין הפרה של שני פטנטים בידי אפל.
 
שני הצדדים החליפו מהלומות כואבות בדיון בהליך ובנוסף לעלות שכר הטרחה של עורכי דינם, נאלצו לגלות נתונים רגישים לגבי ההכנסות ותהליכי ייצור ושיווק. הפרטים המביכים ביותר נתגלו במסגרת חשיפת התכתבויות דואר אלקטרוני של מנהלים בכירים בשתי החברות.
 
כך למשל, סמסונג נפנפה בהודעת דואר אלקטרוני של סטיב ג'ובס המנוח בעצמו שנתפס מודה שאפל מפגרת מאחורי מערכת ההפעלה של גוגל. מנגד, אפל נפנפה בהודעה ממר שין, המנהל הכללי של עסקי הסלולאר של סמסונג. מר שין נתפס כאשר הוא מודה בקיומו של משבר עיצובי בסמסונג ואף יותר, כי ההבדל בין מוצרי סמסונג לאייפון הוא כמו שמיים וארץ.
 
בסופו של דבר, חבר המושבעים הכריעו כי סמסונג אכן הפרה 2 מתוך 4 פטנטים כאשר השופטת כבר הנכבדה כבר הכריעה בהפרה נוספת של הפטנט החמישי. מנגד, נפסק כי אפל הפרה 2 מתוך 2 הפטנטים שנטענו על ידי סמסונג.
 
ואולם, בניגוד לדרישתה של אפל ל- 2 מיליארד דולר כפיצויים, נפסקו לזכותה 119.6 מיליון דולר בלבד. סכום אדיר במונחים של בני תמותה אך סכום נמוך יחסית מבחינתה של אפל אשר קיבלה 10% בלבד מהסכום אותו דרשה. סמסונג מצידה דרשה פיצויים בסך 6 מיליון דולר ונפסק לזכותה כ- 160 אלף דולר בלבד.  
 
יש לציין, כי מירב הפיצויים, כ- 99 מיליון דולר שנפסקו לטובת אפל נבעו מהפרה של פטנט על שיטה שמאפשרת ללחוץ על מספר טלפון בסמס ולבצע חיוג מיידי מבלי להעתיק את המספר תחילה (פטנט US5946647).
 
אם כן, זהו היה רק פרק נוסף בסאגה המתמשכת בין אפל לסמסונג, אין ספק שהמאבק נמצא רחוק מסיום ועוד הרבה ראשים יתגלגלו לפני שנראה סוף לכך אך בכל מקרה, ניתן להגיד שהנצחונות המשפטיים של אפל הולכים ונהיים קטנים יותר ומאידך, ההצלחה המסחרית שלה מדשדשת באופן מטריד.
 
יחד עם זאת, הצופים מהצד יכולים להמשיך ליהנות מההצגה שכן מתנהלים עוד הרבה הליכים בין הצדדים והמערכה עדיין רחוקה מסיום.
 

6 באפריל, 2014,

0 תגובות

רישום סימן הזהה לסימן רשום אחר באותו סוג

רישום סימן הזהה לסימן רשום אחר באותו סוג
בקשה לרישום סימן מסחר שהוגשה על ידי חברת Apple . הבקשה שנדונה בפני ז'קלין ברכה, פוסקת בקניין רוחני, סגנית רשם הפטנטים. ביום 6.3.2014 ניתנה החלטה בתיק.
 
העובדות: בקשה בינלאומית לרישום סימן המסחר RETINA בסוג 9 (לא מעוצב) בגין מחשבים, תצוגות מסך ומכשירי תקשורת ניידים. הבקשה סורבה לרישום בשל קיומו של סימן מסחר 12555 "RETINA" על שם חברת קודאק בגין מצלמות גם הן בסוג 9, וזאת לפי הוראות סעיף 11(9) לפקודת סימני המסחר.
בתשובה לליקוי זה הגישה המבקשת את הסכמת חברת קודאק לרישום הסימן המבוקש לצד הסימן הרשום. משלא היה בהסכמה האמורה כדי לשכנע את הבוחנת כי לא יהא ברישום הסימן כדי להטעות ביקשה המבקשת להשמיע את טענותיה בפני הרשם.
 
תוצאות ההליך: הבקשה התקבלה. נפסק כי מידת הדמיון בין סוגי הסחורות הינה נמוכה (מחשבים למול מצלמות).
 
נקודות מרכזיות שנדונו בהליך:
 

10 בינואר, 2013,

0 תגובות

משרד הפטנטים האמריקני דחה את פטנט המגע הראשי של Apple

משרד הפטנטים האמריקני דחה את פטנט המגע הראשי של Apple

בהחלטה כואבת מבחינת Apple, קבע משרד הפטנטים האמריקני, כי אחד מהפטנטים שלה בתחום המגע, פטנט שהיווה מנוף משמעותי מבחינתה בתביעות הפטנטים מול Samsung, לא היה צריך להינתן מלכתחילה.

לאחר בדיקה מחודשת, דחה המשרד את כל 26 התביעות שבפטנט (תביעה-Claim היא דרך להגדיר את היקף ההגנה של הרעיון), אשר הציע דרך טכנולוגית להבחין בין מגע בנקודה יחידה לבין מגע במספר נקודות (Multitouch).

Samsung כבר הספיקה להגיש לבית המשפט בסן פרנסיסקו את המסמך, שממנו עולה, כי אחת הסיבות לדחייה, היא כי אפל הגישה בעבר בקשות דומות לפטנטים על אותה הטכנולוגיה ומשכך, הפטנט משולל את יסוד החדשנות.

סביר להניח ש-Apple  תערער על ההחלטה. אך אם ייקבע שההחלטה עומדת על כנה, המשמעות היא שתהיה לכך השפעה רבה על פסק הדין בתביעה נגד Samsung הצפוי להינתן באוגוסט 2013 בעניין ה"צביטה לזום".

5 בדצמבר, 2012,

0 תגובות

אפל הפרה זכויות יוצרים בחנות היישומים שלה (App Store)

אפל הפרה זכויות יוצרים בחנות היישומים שלה (App Store)
בית משפט בסין קבע, כי אפל הפרה זכויות יוצרים של הוצאה לאור של אנציקלופדיה ופסק לטובת החברה פיצויים של עשרות אלפי דולרים.
 
בית המשפט המחוזי בבייג'ינג קבע כי Apple הפרה את זכויות היוצרים של חברת "האנציקלופדיה של סין" ופסק לטובתה פיצויים בסך 80,250$. החברה מוציאה לאור את האנציקלופדיה הרשמית של סין, כמו גם את הגרסה הסינית לאנציקלופדיה בריטניקה.
 
באוקטובר 2010 הגישה החברה תביעה כנגד חברת Apple בגין הפרת זכויות יוצרים, לאחר שהחברה גילתה שתוכנת iTunes, שאותה ניתן להוריד מאתר האינטרנט Apple, מאפשרת למשתמשים לרכוש ולהוריד חלק גדול מ"אנציקלופדיית סין" למכשירי iPhone ו-iPad.
 
החברה טענה, כי התנהגות Apple וחנות היישומים שלה (App Store), גרמה לה להפסדים כלכליים גדולים וביקשה מבית המשפט להורות ל- Apple להפסיק את ההפרה ולשלם פיצויים.
 
מנגד טענה Apple, כי החברה כלל לא הייתה בעלת זכויות היוצרים של התוכן ב"אנציקלופדית סין", בין השאר משום שמדובר בתיעוד אירועים היסטוריים שלא ניתן לתאר באופן שונה מהאופן שבו הוצגו. עוד טענה Apple, כי היא רק המפתחת של תוכנת ה- iTunes והיא אינה מעורבת בתיפעול של התוכנה ושל חנות היישומים.
 
בית המשפט קבע, כי החברה היא בעלת זכויות היוצרים הבלעדית והלגיטימית של המהדורה הראשונה של "אנציקלופדית סין" וכי דיני זכויות היוצרים הסינים קובעים, כי אף ארגון או פרט לא יפיץ את התוכן ברשת האינטרנט ללא אישורו המפורש של בעל זכות היוצרים.
 
על פי פסק דינו של בית המשפט, Apple צריכה לשאת באחריות להפרת זכויות יוצרים באמצעות חנות היישומים.
 
מעבר למקרה הנדון, תלויים ועומדים כרגע מספר תביעות נגד Apple בפני בית המשפט הסיני, של חברות ויוצרים שונים בגין הפרת זכויות יוצרים.

תנאי שימוש - אתר DWO

סגור