תג: רישום מקביל של סימני מסחר דומים

19 במאי, 2015,

0 תגובות

רישום מקביל של סימני מסחר

רישום מקביל של סימני מסחר
בקשה לרישום סימן מסחר שהוגשה על ידי דורית שמש ואריה שמש. הבקשה נדונה ברשות הפטנטים בפני ז'קלין ברכה, פוסקת בקניין רוחני וסגנית רשם הפטנטים. ביום 27.4.2015 ניתנה ההחלטה בתיק.
 
העובדות: המבקשים הגישו את הבקשה לרישום סימן המסחר "פיצה שמש""PIZZA SHEMESH", שמספרה 246125, לגבי שירותים להספקת מזון ומשקה הכלולים בסוג 43. 
בוחנת סימני המסחר הודיעה למבקשים כי הסימן אינו כשיר לרישום בהתאם להוראות סעיף 11(9) לפקודת סימני המסחר מאחר ולגבי שירותים מאותו הגדר כבר נרשמו סימנים דומים שמספריהם: 69183 (מטעמי שמש (מעוצב)), 129756 (שמש (מעוצב)), 182114 (שווארמה שמש). 
עוד הודיעה הבוחנת במכתבה כי ככל שיתגברו המבקשים על הליקוי בהתאם לסעיף 11(9) לפקודה, יהא עליהם להגביל את רשימת הסחורות בפרטה ל"פיצריות".
 
תוצאות ההליך: הבקשה התקבלה, הסימן התקבל לרישום בהתאם לסעיף 30 לפקודה וזאת בכפוף להגשת הפרטה המתוקנת בשפה האנגלית תוך 14 ימים. 
 
נקודות מרכזיות שנדונו בהליך:
 

6 באפריל, 2015,

0 תגובות

רישום מקביל של סימני מסחר דומים

רישום מקביל של סימני מסחר דומים
חברת יונה אברך בע"מ הגישה בקשה למחיקת סימן המסחר שהוגש על ידי גור אריה סליס ודניאל סליס. ההליך נדון ברשות הפטנטים, בפני ז'קלין ברכה, פוסקת בקניין רוחני וסגנית רשם הפטנטים. ביום 1.2.2015 ניתנה ההחלטה בתיק.
 
העובדות: מבקשת המחיקה הגישה שתי בקשות לרישום סימן  המסחר "Buy the Way" מעוצב ומילולי, שמספריהן 258617 ו-258618, בהתאמה. הבקשות הוגשו בסוגים 35 ו-43. הבקשות הוגשו לאחר שהתברר למבקשת המחיקה כי נרשם בפנקס הסימן המעוצב Buy the Way"" (סימן 202841) בסוג 35 .
 
מבקשת המחיקה הגישה בקשה למחיקת הסימן הרשום. ובטרם הוגשו ראיות הצדדים בהליך הודיעו הצדדים כי הושג ביניהם הסכם לרישום של סימני מבקשת המחיקה לצד הסימן הרשום, תוך הגבלת הפרטות הן של הסימן הרשום והן של סימני המבקשת.
 
הרשמת הורתה לצדדים להגיש טענות וראיות שיהא בהן כדי לשכנע כי לא יהיה ברישום המקביל כדי להטעות.
 
תוצאות ההליך: ההסכם שהוגש לא אושר. נפסק כי לנוכח העדר הראיות מטעם בעלי הסימן, אין לאשר את ההסכם כפי שהוגש. ניתן יהיה לאשר רישום מקביל של הסימנים בתנאים הבאים:
א. פרטת הסימן הרשום תצומצם כדלקמן: שיווק והפצה מקוונים של מוצרים, למעט מוצרי מזון ומשקה, אביזרי רכב, דלק ומוצריו ומוצרי עישון וטבק; הנכללים כולם בסוג 35;
ב. פרטת הסימנים המבוקשים תצומצם כדלקמן: שיווק קמעונאי בחנויות, לרבות חנויות נוחות, כלבו, מרכולים, מינימרקטים וקיוסקים, של מוצרי מזון ומשקה, אביזרי רכב, דלק ומוצריו, מוצרי עישון וטבק; ניהול והפעלה של חנויות אלה; הנכללים כולם בסוג 35. 
 
בנוסף נפסק כי הצדדים יגישו פרטות מתוקנות (באנגלית ובעברית) בהתאם להחלטה זו תוך שבעה ימים. לא תוגשנה פרטות כאמור, ייקבע מועד לשמיעת טענות הצדדים.
 
נקודות מרכזיות שנדונו בהליך:
 

תנאי שימוש - אתר DWO

סגור