תג: זכות יוצרים בתצלום

12 בדצמבר, 2013,

0 תגובות

למי הבעלות בתמונה? (ערעור)

ערעור על פסק דינו של בית משפט השלום בחיפה (כב' השופטת מעין צור), בתיק א' 11 - 05 - 45422, מתאריך 24.5.13. הערעור נדון בבית המשפט המחוזי בחיפה, בפני השופט יצחק כהן. ביום 20.11.2013 ניתן פסק הדין.
 
העובדות: תביעה לפיצויים בגין הפרה נטענת של זכות יוצרים בתמונה, אשר צולמה על ידי אביו המנוח (הצלם אוסקר טאובר ז"ל) של המערער ופורסמה בשתי תוכניות ששידרה המשיבה.
 
במהלך מלחמת ההתשה, צילם המנוח תמונות סטילס של הזמרת יפה ירקוני ז"ל עם חיילי צה"ל בעת סיור שערכה במשלטים בתעלת סואץ ובאיסמעיליה. אחת מתמונות אלה היא התמונה נשוא ערעור זה. 
 
במסגרת תוכנית הבוקר "על הבוקר" ותוכנית "5 עם רפי רשף" ששודרה על ידי המשיבה, שודרה ידיעה אודות יום הולדתה של הזמרת ירקוני. במהלך התוכנית הוצגו מספר תמונות סטילס ברצף, ובהן גם התמונה. כל תמונה הוצגה למשך שניות בודדות. התמונה הוצגה במהלך הראיונות פעמיים: בפעם הראשונה הופיע כיתוב בצידה הימני התחתון של התמונה, שבו נכתב ככל הנראה: "צילום אוסקר טאובר", אשר כוסה ברובו על ידי כתובית מזג האוויר. בפעם השניה הופיע בצידה הימני העליון הכיתוב "צילום אוסקר טאובר".
הכתבות ששודרו בתוכנית הבוקר ובתוכנית הערב פורסמו גם באינטרנט.
 
המערער טוען כי הוא הבעלים של זכות היוצרים בתמונה וכי פרסומה ללא קבלת הסכמתו מהווה הפרת זכות יוצרים והפרת זכותו המוסרית של אביו בתמונה. 
 
פסק הדין של בית המשפט השלום: התביעה נדחתה, משום שבית משפט קמא הגיע למסקנה, שזכות היוצרים בתמונה הועברה על ידי מר טאובר לגב' ירקוני עוד בחייו של מר טאובר. נוכח מסקנה זאת, מצא בית משפט קמא שאין עוד צורך לדון בטענות המשיבה, בנוגע להגנות מפני הפרת זכות היוצרים, הקבועות בחוק זכות יוצרים, תשס"ח - 2007.
 
 
תוצאות ההליך: הערעור נדחה. המערער חוייב לשלם למשיבה הוצאות משפט בערעור בסך 8,000 ₪.
 
נקודות מרכזיות שנדוו בערעור:

9 ביוני, 2013,

0 תגובות

שיערך הארוך נערה, שיערך אעתיק

בפסק דין מרתק בתחום דיני זכויות יוצרים, דיני מחשבים ודיני אינטרנט, פסק בית המשפט, כי צילום של עיצוב שיער ופרסומו ברשת Facebook ללא אישור מעצב השיער מהווה הפרת זכויות יוצרים בעיצוב עצמו, הגם שבצילום כיצירה עצמאית אין זכויות יוצרים. כמו-כן קבע בית המשפט, כי הפיצוי בגין הפרת זכויות יוצרים צריך לשקף הן את שלילת הרווח מהמפר והן בגובה מספיק כדי להוות תמריץ שלילי להפרות נוספות בעתיד.
 
בית משפט השלום ברמלה פסק לאחרונה, כי עיצובי שיער הן יצירות אומנות הראויות להגנת חוק זכויות יוצרים. בית המשפט קבע, כי מקום בו מעצב שיער משקיע את בקיאותו, מיומנותו וכישרונו ביצירת תסרוקות ועיצובי שיער ייחודיים, המדובר ביצירה ראויה להגנת זכויות יוצרים.
 
באותו מקרה, הנתבעת הייתה רשת מקומונים שפרסמה תמונה בה נראה מעצב השיער יוצר עיצוב ייחודי על ראשה של דוגמנית. שימוש זה נעשה ללא קבלת רשות ממעצב השיער כבעלי התמונה. הבעיה הנוספת הייתה, כי הכיתוב תחת התמונה היה שגוי לשייך את עיצוב השיער הייחודי לספר אחר. לעניין זה, קבע בית המשפט, כי מדובר בהפרה חמורה, משום שהכיתוב מתחת לתמונות ייחס את עיצובי השיער של התובע לספר אחר, תוך המצאת נתונים שאין ביניהם לבין המציאות כל קשר.
 
הגם שבית המשפט קבע כי הצילום עצמו אינו ראוי להגנת זכויות יוצרים משום ש"לא מדובר ביצירה מיוחדת, שמקפיאה רגע מסוים מבחינת נושא הצילום, זוית הצילום, הצבעים, האור, הצל וקליטת העיתוי המושלם להנצחה", קבע בית המשפט, כי אם לא הוסכם אחרת, מעצב השיער הוא הבעלים ביצירות עיצוב השיער המופיעות במסגרת הצילום עצמו. על מנת להציג את עיצובי השיער המופיעים בצילום עצמו, היה על הנתבעת לפנות לתובע ולקבל את הסכמתו לפרסום התמונות, ולתת לו קרדיט מלא ביחס לעיצובי השיער.
 
בית המשפט אף נתן התייחסות בכל הקשור לשימוש של גורמים שונים בתמונות המועלות על ידי גולשים לרשת החברתית Facebook. כך, בית המשפט קבע, כי עצם העלאת תמונות שלא מוגדרות כפרטיות על ידי לרשת Facebook באופן שכל שאר המשתמשים יכולים לצפות בתמונות, לא מתיר לגורמים הצופים בתמונות זכות לעשות שימוש מסחרי בתמונות הללו משום שגם אם מי שהעלה את התמונות מאשר לכלל גולשי Facebook לצפות בתמונות, אין משמעות הדבר שהוא מתיר להם להפיץ את יצירותיו ולעשות בהן שימוש מסחרי תוך שלילת הקרדיט וייחוס מידע מוטעה ביחס אליהן. דווקא משום שאלבום התמונות שהעלה מעצב השיער היה פתוח לכלל משתמשי Facebook, הנתבעת הייתה צריכה להיזהר זהירות מוגברת ועצם עיסוקה כגורם העוסק בפרסום יצירות חדשות לבקרים והאופן בו עשתה שימוש בתמונות, אף מקים לה באותו האופן אחריות מוגברת.
 
לאור כל האמור קבע בית המשפט, כי הנתבעת הפרה את זכויות היוצרים והזכות המוסרית של מעצב השיער בעיצובי השיער שצולמו.
 
לעניין גובה הפיצוי שעל המפרים לשלם במקרים דומים קבע בית המשפט, כי הפיצוי צריך להיות בסכום שמצד אחד יהיה בו כדי לשלול רווח של המפרים מפרסום החומר המפר ומצד שני יפגע בכיסו של המפר פגיעה מסוימת, כדי לתת לו תמריץ שלא לחזור על מעשים כאלה בעתיד.

תנאי שימוש - אתר DWO

סגור