תג: בקשה לרישום מקביל

19 במאי, 2015,

0 תגובות

רישום מקביל של סימני מסחר

רישום מקביל של סימני מסחר
בקשה לרישום סימן מסחר שהוגשה על ידי דורית שמש ואריה שמש. הבקשה נדונה ברשות הפטנטים בפני ז'קלין ברכה, פוסקת בקניין רוחני וסגנית רשם הפטנטים. ביום 27.4.2015 ניתנה ההחלטה בתיק.
 
העובדות: המבקשים הגישו את הבקשה לרישום סימן המסחר "פיצה שמש""PIZZA SHEMESH", שמספרה 246125, לגבי שירותים להספקת מזון ומשקה הכלולים בסוג 43. 
בוחנת סימני המסחר הודיעה למבקשים כי הסימן אינו כשיר לרישום בהתאם להוראות סעיף 11(9) לפקודת סימני המסחר מאחר ולגבי שירותים מאותו הגדר כבר נרשמו סימנים דומים שמספריהם: 69183 (מטעמי שמש (מעוצב)), 129756 (שמש (מעוצב)), 182114 (שווארמה שמש). 
עוד הודיעה הבוחנת במכתבה כי ככל שיתגברו המבקשים על הליקוי בהתאם לסעיף 11(9) לפקודה, יהא עליהם להגביל את רשימת הסחורות בפרטה ל"פיצריות".
 
תוצאות ההליך: הבקשה התקבלה, הסימן התקבל לרישום בהתאם לסעיף 30 לפקודה וזאת בכפוף להגשת הפרטה המתוקנת בשפה האנגלית תוך 14 ימים. 
 
נקודות מרכזיות שנדונו בהליך:
 

6 באפריל, 2015,

0 תגובות

רישום מקביל של סימני מסחר דומים

רישום מקביל של סימני מסחר דומים
חברת יונה אברך בע"מ הגישה בקשה למחיקת סימן המסחר שהוגש על ידי גור אריה סליס ודניאל סליס. ההליך נדון ברשות הפטנטים, בפני ז'קלין ברכה, פוסקת בקניין רוחני וסגנית רשם הפטנטים. ביום 1.2.2015 ניתנה ההחלטה בתיק.
 
העובדות: מבקשת המחיקה הגישה שתי בקשות לרישום סימן  המסחר "Buy the Way" מעוצב ומילולי, שמספריהן 258617 ו-258618, בהתאמה. הבקשות הוגשו בסוגים 35 ו-43. הבקשות הוגשו לאחר שהתברר למבקשת המחיקה כי נרשם בפנקס הסימן המעוצב Buy the Way"" (סימן 202841) בסוג 35 .
 
מבקשת המחיקה הגישה בקשה למחיקת הסימן הרשום. ובטרם הוגשו ראיות הצדדים בהליך הודיעו הצדדים כי הושג ביניהם הסכם לרישום של סימני מבקשת המחיקה לצד הסימן הרשום, תוך הגבלת הפרטות הן של הסימן הרשום והן של סימני המבקשת.
 
הרשמת הורתה לצדדים להגיש טענות וראיות שיהא בהן כדי לשכנע כי לא יהיה ברישום המקביל כדי להטעות.
 
תוצאות ההליך: ההסכם שהוגש לא אושר. נפסק כי לנוכח העדר הראיות מטעם בעלי הסימן, אין לאשר את ההסכם כפי שהוגש. ניתן יהיה לאשר רישום מקביל של הסימנים בתנאים הבאים:
א. פרטת הסימן הרשום תצומצם כדלקמן: שיווק והפצה מקוונים של מוצרים, למעט מוצרי מזון ומשקה, אביזרי רכב, דלק ומוצריו ומוצרי עישון וטבק; הנכללים כולם בסוג 35;
ב. פרטת הסימנים המבוקשים תצומצם כדלקמן: שיווק קמעונאי בחנויות, לרבות חנויות נוחות, כלבו, מרכולים, מינימרקטים וקיוסקים, של מוצרי מזון ומשקה, אביזרי רכב, דלק ומוצריו, מוצרי עישון וטבק; ניהול והפעלה של חנויות אלה; הנכללים כולם בסוג 35. 
 
בנוסף נפסק כי הצדדים יגישו פרטות מתוקנות (באנגלית ובעברית) בהתאם להחלטה זו תוך שבעה ימים. לא תוגשנה פרטות כאמור, ייקבע מועד לשמיעת טענות הצדדים.
 
נקודות מרכזיות שנדונו בהליך:
 

2 באפריל, 2015,

0 תגובות

תנאים לרישום מקביל של סימני מסחר

ערעור שהוגש על ידי חברת BIOSENSORS EUROPE SA כנגד רשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר וחברת ביומטריקס בע"מ. הערעור נדון בבית המשפט המחוזי בתל אביב, בפני השופטת יהודית שיצר. ביום 22.2.2015 ניתן פסק הדין בתיק.
 
העובדות: ערעור על החלטת הפוסקת בקניין רוחני, סגנית רשם הפטנטים ז'קלין ברכה מיום 23.2.2014. בהחלטתה סירבה הרשמת לאשר רישום מקביל של סימני מסחר דומים של המערערת והמשיבה 2, בהתאם לסע' 30 לפקודת סימני המסחר.
 
המערערת הגישה בקשה בסוג 10 לרישום סימן מסחר של הסימנים biomatrix  ו - biomatrix flex . הבקשה נבחנה קובלה ופורסמה ביומן סימני המסחר להתנגדויות הציבור. המשיבה הגישה בקשה עצמאית משלה לרשום את סימני המסחר biometrix  ו – biometrix (מעוצב), גם בסוג 10. 
המערערת הגישה התנגדות לסימני המשיבה, ובמקביל התנהל בין הצדדים מו"מ. בסופו של יום הושג הסדר בין הצדדים לפיו יבקשו מהרשמת רישום מקביל לפי סע' 30 לפקודה. ביום 24.3.2013 הגישו הצדדים לרשמת בקשה לאשר את ההסכם שהושג ביניהם לשימוש מקביל בסימנים הנ"ל.
 
החלטת סגנית רשם סימני המסחר: ביום 23.2.2014 נתנה הרשמת את ההחלטה מושא הערעור דנן, לפיה היא דוחה את בקשתם המשותפת של הצדדים לרישום מקביל, בשל חשש להטעיית הציבור, לאור הדמיון המטעה שקיים לדעתה בין סימני שתי החברות. לפיכך הגישה המערערת את הערעור דנן, לביטול החלטת הרשמת ולאישור הרישום המקביל שהוסכם בין שתי החברות. 
 
תוצאות ההליך: הערעור נדחה. המערערת תישא בהוצאות המשיב 1 בסך 30,000 ₪. 
 
נקודות מרכזיות שנדונו בהליך:
 

6 באוגוסט, 2014,

0 תגובות

בקשה לרישום מקביל בחלוקה גיאוגרפית

בקשה לרישום מקביל בחלוקה גיאוגרפית
חברת אורבניקה חברה להשקעות בע"מ וחברת נוב אחזקות אור יהודה (1989) בע"מ הגישו לרשם סימני המסחר בקשה לרישום מקביל בחלוקה גיאוגרפית. ההליך נדון בפני יערה שושני כספי, פוסקת בקניין רוחני. ביום 24.7.2014 ניתנה ההחלטה בתיק.
 
העובדות: המבקשות הגישו בקשות לרישום סימני מסחר הכוללות את המלל "אורבניקה" אשר ביניהם קיים דמיון מטעה ולפיכך הוחל בגין הבקשות הליך תחרות לפי סעיף 29 לפקודה. במסגרת הליך זה הצדדים ניהלו מו"מ והגיעו להסכם פשרה ועל כן הוגשה מטעמם בקשה לאישור הסכם לרישום מקביל של סימני מסחר על פי הוראת סעיף 30 לפקודת סימני מסחר. 
לפי ההסכם הוסכם כי רישום הסימנים המבוקשים תוגבל גיאוגרפית, כך שמבקשת 1 תורשה לעשות שימוש בסימנה בשטח הערים תל אביב-יפו, רמת גן וגבעתיים וכן בפרויקטים של תמ"א 38, בעוד שהמבקשת 2 תוגבל לשימוש בסימנה אך ורק בשטחי הערים פתח תקווה, כפר סבא וראשון לציון. לטענת המבקשות החלוקה הגיאוגרפית תואמת את אזורי הפעילות שלהן הלכה למעשה ערב חתימת ההסכם.   
 
מחלקת סימני המסחר דחתה את הבקשה. לגישת מחלקת סימני המסחר רישומם המקביל של סימני המסחר עלול להביא להטעיית הציבור. זאת משום ששירותי בניה אינם בעלי אופי מקומי שכן לקוח פוטנציאלי עשוי לחפש דירה הן באזור ת"א והן באזור ראשון לציון ועל כן עשוי לטעות ולסבור כי מקור השירותים זהה. 
 
המבקשות הודיעו כי ברצונן להשמיע טענותיהן בפני הרשם ומכאן הליך זה. 
 
תוצאות ההליך: הבקשה לרישום מקביל נדחתה. נפסק  על הצדדים להגיש ראיותיהם בהליך התחרות – כך שרק אחד מהצדדים יוכל לרשום את הסימן.
 
נקודות מרכזיות שנדונו בהליך:
 

תנאי שימוש - אתר DWO

סגור