מוצץ לסרבנים = סימן מסחר תיאורי

אבי (ברטי) כהן - בקשה לרישום סימן מסחר 230271

15 באוקטובר, 2012,

יונתן דרורי

מוצץ לסרבנים = סימן מסחר תיאורי

בקשה לרישום סימן מסחר מספר 230271 "מוצץ לסרבנים" (לא מעוצב)הוגשה על ידי מר אבי (ברטי) כהן ביחס ל"בקבוקי הזנה וגביעים לתינוקות ואביזרי בקבוק לתינוק" כולם בסוג 10.

הבקשה נדונה בפני רשם סימני המסחר, אסא קלינג וביום 28.8.2012 ניתנה ההחלטה בתיק.

העובדות: מחלקת סימני המסחר סירבה לרשום את הסימן משום שהוא חסר אופי מבחין לגבי הסחורה המבוקשת וכן מאחר והוא מקובל במסחר לתיאורם של סחורות או סוגי סחורות בתחום המבוקש וזאת על פי הוראות סעיף 8(א) ו- 11(10) לפקודת סימני המסחר.

תוצאות ההליך: הסימן המבוקש אינו כשיר לרישום מאחר והוא מתאר את הטובין שבגינם נרשם.

נקודות מרכזיות שנדונו במסגרת ההליך:

סימן מסחר מתאר

ככלל, שמות תיאוריים יזכו לרמת הגנה נמוכה ביותר וגם זאת רק במקרים נדירים. חריג לכלל יהיה במקום בו בעל העסק רכש במהלך עסקו אופי מבחין לשם הטובין, אופי המייחד אותו שם מיתר הטובין בני-מינו.

סימן מתאר, הכוונה היא בראש ובראשונה לכינוי הסחורה או לשמה. גם אם השם המבוקש אינו כינוי ישיר של הטובין או השירות עצמו, עדיין ייתכן ויהיה מתאר. כאשר הסימן כולל את שם חומר הסחורה, מעיד על טיב הטובין או כאשר הוא מתאר את סגולות הסחורה, הוא ייחשב תיאורי.

נפסק כי הסימן המבוקש הוא "מוצץ לסרבנים", וכפי שציין והדגיש המבקש בעצמו, הוא "החליט, בדק ומצא כי מוצצים אלה יהיו יעילים באופן מדהים לתינוקות המסרבים ליטול מוצץ". מכאן שהמבקש בעצמו עושה שימוש במלים הכלולות בסימן המבוקש, אמנם בהטיה קלה, על מנת לתאר את הסחורה עצמה ואת מטרת השימוש בה. בצירוף "מוצץ לסרבנים" גלום תיאור המוצר ומטרתו הנוגע במישרין למהותם.

אופי מבחין נרכש ומשמעות משנית

יחד עם זאת, במקרה בו המבקש ישכנע כי שם תיאורי רכש לעצמו אופי מבחין כמשמעות משנית המייחדת אותו והמקשרת אותו עם הטובין אותו הוא משווק, ייתכן כי שם מתאר יוכל בכל זאת לזכות להגנה.

משמעות משנית זו פירושה שציבור הצרכנים יכיר את צירוף המילים לא רק ככינוי או כתיאור אלא כסימן המזוהה עם העסק או הטובין של המבקש. על משמעות משנית יכולים ללמד, בין היתר, משך השימוש בשם, אופי הפרסום והיקפו ואמצעים אחרים שננקטו ליצירת קשר בתודעת הצרכנים בין השם התיאורי לבין הטובין המסוימים וראיות באשר ליצירת קשר תודעתי כאמור.

בענייננו פסק הרשם כי המבקש לא הוכיח כי הסימן רכש משמעות משנית. נפסק כי כלל ועיקר החומרים שהוצגו על ידי המבקש יכולים היו להצביע, אם בכלל, על שימוש שנעשה בסימן Bebe  ולא בסימן במבוקש. 

יש לכם שאלה לגבי המאמר?

השאירו תגובה

אני מאשר את

תנאי השימוש

תנאי שימוש - אתר DWO

סגור